kültürel etkinlikler komisyonu

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Dilara ONUR (Başkan)

Arş. Gör. Tolga CÜRGÜL (Üye)

Arş. Gör. Umay BEKTAŞ (Üye)

Hatice ÇALIŞKAN (Öğrenci- Üye)

Kültürel Etkinlikler Komisyonunun Görevleri

  • İç Mimarlık Bölümü öğrenci ve öğretim elamanlarının hem kendi aralarında ve hem de diğer iç mimarlık bölümleri ile iletişim ve sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla; bölüm öğrencilerinin başarılı proje ve çalışmalarını sergilemek. Çeşitli kuruluşlarla bölüm içinde bilgi alışverişine yardımcı olmak amacıyla diğer iç mimarlık bölümleri ve kuruluşlarıyla ( İçmimarlar odası, çeşitli tasarım ve mobilya şirketleri vb.) işbirliği yaparak sergiler düzenlemek.
  • Diğer üniversitelerle işbirliği olanaklarını soruşturmak ve konferanslar düzenlemek için girişimlerde bulunmak.
  • Davetli öğretim üyesi, serbest tasarımcı, şirket temsilcisi ve konuşmacı çağırmak.
  • Bölüm tanıtımı
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek