öğrenci iletişim ve etkinlikleri komisyonu

ÖĞRENCİ İLETİŞİM VE ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Funda K. AÇICI (Başkan)

Arş. Gör. Selver KOÇ ALTUNTAŞ(Üye)

Arş. Gör. İrem KARADENİZ (Üye)

Satı Nur EMİR (Öğrenci- Üye)

Öğrenci İletişim ve Etkinlikleri Komisyonunun Görevleri:

  • Uluslararası ilişkileri araştırmak, İç Mimarlık ve Mimarlık gündemini takip ederek öğrencilere duyurmak
  • Öğrencilerin hazırlayacağı organizasyonlarda (Tanışma partisi, Öğrenci buluşmaları..vb.), öğrenciler ve bölüm arasındaki koordinasyonu sağlamak.
  • Öğrenci kulüpleri ile bölüm yönetimi arasındaki iletişimi sağlamak.
  • Mezunlarımız ile iletişimin sağlanması
  • Öğrencilerimizin, yaşadıkları eğitim süreci ile ilgili istek ve düşüncelerini almak amacı ile anketler yapmak ve değerlendirmek.
  • Sınıf temsilcilerinin seçimi ile ilgili işlemleri yürütmek.  
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek