akreditasyon komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Badegül Can EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

elifoksuz@ktu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE

Tarih Bölüm Öğretim Üyesi

icinemre@ktu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Raşide DAĞ AKBAŞ

Batı Dilleri ve Edebiyatı

raside@ktu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

hyadigaroglu@ktu.edu.tr