toplumsal katkı komisyonu

Başkan

 Prof. Dr.M.Alaaddin YALÇINKAYA

 Dekan

alaaddin@ktu.edu.tr

Üye

 Doç.Dr. Serkan DEMİREL

 Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Üye

 Doç.Dr. Badegül CAN EMİR

 Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Üye

 Dr.Öğr.Üyesi Temel SAĞLAM

 Sanat Tarihi Bölümü Öğr.Üyesi

temel.saglam@ktu.edu.tr

Üye

 Dr.Öğr.Üyesi Osman EMİR

 Tarih Bölümü Öğr. Üyesi

oemir@ktu.edu.tr

Üye

 Dr.Öğr.Üyesi Ersoy ÖZMEN ALKAN

 Sosyoloji Bölümü Öğr.Üyesi

ersoy_ozmen@ktu.edu.tr

Üye

 Dr.Öğr.Üyesi Hakan SOYDAŞ

 Türk Dili Bölümü Öğr. Üyesi

hakansoydas@ktu.edu.tr

Üye

 Öğr.Gör. Hülya ÇAKIROĞLU

 Tarih Bölümü Öğr. Üyesi

hulyayarar61@ktu.edu.tr

Üye

Arş.Gör.Dr. Nesibe OLGUN KAVAL

 Psikoloji Bölümü Öğr. Üyesi

nesibekaval@ktu.edu.tr