kayıttan düşme tespit komisyonu

Başkan

Doç.Dr.Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Uzman Üye

Ozan AKYOL

Teknik Personel

ozanakyol@ktu.edu.tr

Üye

Şener ASLAN

Tekniker

seneraslan@ktu.edu.tr

Y.Başkan

Doç.Dr. Badegül Can EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Y.Uzm.Üye

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Y.Üye

Suzan PEKŞEN

Teknisyen

suzanpeksen@ktu.edu.tr