mevzuat ve yönetmelik

Personel İşleri Mevzuat ve Yönetmelikler için https://www.ktu.edu.tr/personel/mevzuatlar tıklayınız

Öğrenci İşleri Yönetmelikler için https://www.ktu.edu.tr/oidb/kurumicimevzuat tıklayınız