kalite politikamız

       Kalite Politikamız *Uluslararası ölçülerde çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini uygulayarak nitelikli ve öğrenci merkezli eğitim öğretim faaliyetlerini hedefleyen, * Sosyal ve Filoloji Bilimlerinin doğasını özümsemiş *Tüm paydaşların katılımını sağlamayı, *Liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirliğe önem veren, *Toplumun ihtiyaçları ve bilimin gelişimine katkı sağlayan bilimsel araştırmalar yapan, *Akademik ve idari iş akışlarında süreçleri tanımlanmış, sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye dayalı bir yönetim anlayışını, *Ulusal menfaatlerin önemini üstün tutan bir fakülte olmaktır.