değer tespit komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Uzman Üye

Yusuf Ziya AYDIN

Teknik Personel

yzaydin@ktu.edu.tr

Üye

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Y.Başkan

Nalan YERALAN

Tekniker

nalanyeralan@ktu.edu.tr

Y.Uzm.Üye

Şener ASLAN

Tekniker

seneraslan@ktu.edu.tr

Y.Üye

Mehmet AKGÜL

Bilgisayar İşletmeni

mehmetakgul@ktu.edu.tr