iç kontrol komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Badegül CAN EMİR

Dekan Yardımcısı

bcan@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Serkan DEMİREL

Dekan Yardımcısı

serkandemirel@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ

Tarih Bölüm Başkanı

uucuncu@ktu.edu.tr

Üye

Prof. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER

Sosyoloji Bölüm Bşk.

mgozubuyuk@ktu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat AŞÇI

Rus Dili ve Edeb.Bölüm Bşk

muratasci@ktu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Serkan DEMİREL

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

serkandemirel@ktu.edu

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer UZUN

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

muzafferuzun@ktu.edu.tr

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Öznur SEMİZ

Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bölümü

oznursemiz@ktu.edu.tr

   Üye

 Doç. Dr. Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL

Arkeoloji Bölümü Öğr.Üyesi

hulyaakgul@ktu.edu.tr

  Üye

Arş. Gör. Nesibe OLGUN KAVAL

Psikoloji Bölümü

nesibekaval@ktu.edu.tr

  Üye

Arş.Gör.  Esra ÖZKAN KOÇ

Sanat Tarihi Böl. Öğr. Üyesi

esraozkan@ktu.edu.tr

Raportör

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

  Üye

Fatma ÖZKAY

Büro Personeli

fatmaozkay@ktu.edu.tr