misyon ve vizyon

Misyonumuz

        KTÜ Edebiyat Fakültesi’nin misyonu; uluslararası ölçülerde çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini uygulayarak Atatürk İlke ve İnkılapları ile toplumsal değerlerimizi özümsemiş, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek; evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışı ile yüksek düzeyde kaliteli eğitim vermek ve genel anlamda toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırmalar yaparak bilimsel ve teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasına, toplumun kalkınması ve refahına öncülük etmektir.

 

Vizyonumuz  

       Edebiyat Fakültesi’nin vizyonu, hem Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde hem de uluslararası ölçeklerde kendisine saygın bir konum elde eden, öğrenci ve akademisyenler tarafından öncelikle tercih edilen, Sosyal ve Filoloji Bilimlerinin doğasını özümsemiş, gelecek kuşakların yetiştirilmesinde ulusal menfaatlerin önemini üstün tutan bir fakülte olmaktır.  

 

Temel Değerler

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlılık,

Sürekli gelişme ve yaşam boyu öğrenme,

Kurumsal aidiyet,

Liyakat,  

Fırsat eşitliği, ifade özgürlüğü ve katılımcılık,

Paydaş memnuniyetinin sağlanması,

Çevre bilincinin sağlanması,

Toplumsal sorunlara duyarlılık.