kalite komisyonu

Başkan

 Doç. Dr. Badegül Can EMİR

Dekan Yardımcısı

 bcan@ktu.edu.tr

Üye

 Prof. Dr. Uğur ÜÇÜNCÜ

Tarih Bölüm Öğretim Üyesi

 uucuncu@ktu.edu.tr

Üye

 Doç. Dr. Bayram SEVİNÇ

Sosyoloji Bölüm Öğr. Üyesi

 bsevinc@ktu.edu

Üye

 Doç. Dr. Serkan DEMİREL

Arkeoloji Bölüm Öğr.Üyesi

 serkandemirel@ktu.edu

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Raşide DAĞ AKBAŞ

Batı Dilleri Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi

 reside@ktu.edu.tr

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞAHİN

Psikoloji Bölüm Öğr. Üyesi

 gsahin@ktu.edu

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi İLHAMİ T.CİNEMRE

Tarih Bölüm Öğretim Üyesi

 icinemre@ktü.edu.tr

Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YADİGAROĞLU

Sosyoloji Bölüm Öğr. Üyesi

hyadigaroglu@ktu.edu. tr

Üye

Arş.Gör. Deniz ÇOLAK

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

denizkilic@ktu.edu.tr

Raportör

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Üye

Fatma ÖZKAY Büro Personeli

sevgikurt@ktu.edu.tr

Üye

Mehmet AKGÜL

Bilgisayar İşletmeni

mehmet.akgül@ktu.edu.tr

Üye

Ayşegül KENAN

Öğrenci Temsilcisi

aysegulkenan17@gmail.com