imha komisyonu

Başkan

Tülay KUKUL

Fakülte Sekreteri

tulay@ktu.edu.tr

Uzman Üye

Yusuf Ziya AYDIN

Sürekli İşçi

yzaydin@ktu.edu.tr

Üye

Fatih GÖKGÖZ

Teknisyen Yardımcısı

fatih.gokgoz@ktu.edu.tr

Y.Başkan

Doç.Dr.Serkan DEMİREL

Büro Personeli

fatmaozkay@ktu.edu.tr

Y.Uzm.Üye

Şener ASLAN

Tekniker

seneraslan@ktu.edu.tr

Y.Üye

Mehmet AKGÜL

Bilgisayar İşletmeni

mehmetakgul@ktu.edu.tr