AR-GE komisyonu

Başkan Doç.Dr. Badegül CAN EMİR Dekan Yardımcısı bcan@ktu.edu.tr
Üye Doç.Dr. Bayram SEVİNÇ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi bsevinc@ktu.edu.tr
Üye Doç.Dr. Elif ÖKSÜZ GÜNEŞ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi elifoksuz@ktu.edu.tr
Üye Doç.Dr. Hülya ÇALIŞKAN AKGÜL Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi hulyaakgul@ktu.edu.tr
Üye Doç.Dr. Ali Şükrü ÖZBAY  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üyesi ozbay@ktu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi İlhami Tekin CİNEMRE Tarih Bölümü Öğretim Üyesi icinemre@ktu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi İhsan ERDİNÇLİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Görevlisi ierdincli@ktu.edu.tr
Üye Dr. Öğr. Üyesi Temel SAĞLAM Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi temel.saglam@ktu.edu.tr