birim iç değerlendirme raporları puan sıralamaları

Birim İç Değerlendirme Raporları Puan Sıralaması (2023 Yılı)

2023 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Enstitüler

1 Fen Bilimleri Enstitüsü 126,00
2 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 47,33
3 Sosyal Bilimler Enstitüsü

Rapor formatına uygun hazırlanmadığı
 gerekçisi ile değerlendirme yapılmamıştır

4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
5 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
6 Adli Bilimler Enstitüsü

2023 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Fakülteler

1 Tıp Fakültesi 149,44
2 Mühendislik Fakültesi 119,67 
3 Diş Hekimliği Fakültesi 120,44
4 Mimarlık Fakültesi 120,00
5 Eczacılık Fakültesi 117,25
6 Edebiyat Fakültesi 114,33
7 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 107,78
8 Orman Fakültesi 106,50
9 Fen Fakültesi 105,38
10  Sağlık Bilimleri Fakültesi 104,86
11  Of Teknoloji Fakültesi  80,00
12  Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi     0,00 
 

 

2023 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Meslek Yüksekokullar 

1 Arsin Meslek Yüksekokulu 105,11
2 Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu 88,33
3 Maçka Meslek Yüksekokulu  86,11 
4 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  81,89
5 Trabzon Meslek Yüksekokulu  75,22 
6 Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 44,89
 

2023 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

1 İlaç ve Farmasötik Teknoloji   97,00
2 Kadın Çalışmaları UYGAR 68,00
3 Stratejik Araştırmalar Merkezi 60,43
4 Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim  UYGAR 58,57
5 Heyelan UYGAR 57,57
6 Cerrahi  UYGAR 38,57
7 Çevre Sorunları UYGAR 0,00

  

2023 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Daire Başkanlıkları

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 55,89
2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 54,33
3 Personel Daire Başkanlığı 54,11
4 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 52,56
5 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 49,56
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 48,33
7 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 42,22
8 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 40,22
   

Birim İç Değerlendirme Raporları Puan Sıralaması (2022 Yılı)

2022 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Enstitüler

1 Fen Bilimleri Enstitüsü 111,89
2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 100,00
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 94,89
4 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 61,89
5 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 52,22
6 Adli Bilimler Enstitüsü 43,22

2022 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Fakülteler

1 Tıp Fakültesi 150,75
2 Mühendislik Fakültesi 143,00
3 Edebiyat Fakültesi 123,86
4 Mimarlık Fakültesi 122,57
5 Eczacılık Fakültesi 122,50
6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 113,50
7 Orman Fakültesi 109,14
8 Diş Hekimliği Fakültesi 109,13
9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 104,57
10 Fen Fakültesi 97,00
11 Of Teknoloji Fakültesi 82,57
12 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 52,71
 

 

2022 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Meslek Yüksekokullar 

1 Arsin Meslek Yüksekokulu 119,33
2 Maçka Meslek Yüksekokulu 107,00
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 93,33
4 Trabzon Meslek Yüksekokulu 91,33
5 Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu 76,56
6 Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 47,00
 

2022 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

1 İlaç ve Farmasötik Teknoloji   110,00
2 Teknoloji Transferi  UYGAR 81,10
3 Kadın Çalışmaları UYGAR 80,67
4 Stratejik Araştırmalar Merkezi 69,90
5 Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim  UYGAR 62,20
6 Heyelan UYGAR 58,50
7 Kariyer Geliştirme UYGAR 50,40
8 Cerrahi  UYGAR 49,67
9 Çevre Sorunları UYGAR 38,50
10 Merkezi Araştırma Laboratuvarı UYGAR   38,11

  

2022 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Daire Başkanlıkları

1 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 66,11
2 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 61,56
3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 60,11
4 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 58,67
5 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 58,33
6 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 57,22
7 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 56,56
8 Personel Daire Başkanlığı 27,78
   

Birim İç Değerlendirme Raporları Puan Sıralaması (2021 Yılı)

2021 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Enstitüler

1 Fen Bilimleri Enstitüsü 86,00
2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 66,00
3 Adli Bilimler Enstitüsü 45,00
4 Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Adli Bilimler Enstitüsü 43,00

2021 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Fakülteler

1 Tıp Fakültesi 201,00
2 Mühendislik Fakültesi 199,00
3 Fen Fakültesi 142,00
4 Mimarlık Fakültesi 140,00
5 Of Teknoloji Fakültesi 139,00
6 Edebiyat Fakültesi 133,00
7 Eczacılık Fakültesi 131,00
8 Orman Fakültesi 123,00
9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 121,00
10 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 109,00
11 Diş Hekimliği Fakültesi 108,00
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 105,00
 

 

2021 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Meslek Yüksekokullar 

1 Arsin Meslek Meslek Yüksekokulu 135,00
2 Trabzon Meslek Yüksekokulu 134,00
3 Maçka Meslek Yüksekokulu 118,00
4 Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu 96,00
5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 83,00
6 Araklı Meslek Yüksekokulu Rapor uygun formatta yazılmadığı için puanlama yapılmamıştır.
 

2021 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR)

1 İlaç ve Farmasötik Teknoloji   134,00
2 Merkezi Araştırma Laboratuvarı UYGAR   74,67
3 Teknoloji Transferi UYGAR 71,00
4 Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim  UYGAR 43,00
5 Cerrahi  UYGAR 33,67

  

2021 Yılı
Birim İç Değerlendirme Raporları Değerlendirme Sonuçları 
Daire Başkanlıkları

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 55,00
2 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 49,00
3 Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 48,00
4 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 47,00
5 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 47,00
6 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 40,00
7 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 39,00
8 Personel Daire Başkanlığı 28,00
   

Birim İç Değerlendirme Raporları Durum Raporu (2023 Yılı)

2023 Yılı 
Birim İç Değerlendirme Raporları Durum Raporu
2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporları Durum Raporu
(Daire Başkanlıkları)