üniversitelerde kalite güvence sistemi çalıştayı düzenlendi

Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı Düzenlendi

Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında 27 farklı şehirden 42 üniversiteyi temsilen 148 katılımcının yer aldığı "Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı" 10 Ekim 2023 tarihinde Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.  Kalite farkındalığının artırılması ve kurumsal akreditasyon programı kapsamında soruların cevaplanarak tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesinin hedeflendiği çalıştayda Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) , Mesleki Yeterlilik Kurumu ve üniversite temsilcileri bir araya geldi.

Çalıştayın ilk bölümünde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) akademik uzmanı Prof. Dr. Hüseyin AĞIR kalite süreci ve kurum iç değerlendirme raporları yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, YÖKAK tarafından beş yıllık akreditasyona sahip üniversiteler arasından Başkent Üniversitesi Kalite Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN, Gazi Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Gürcü ERDAMAR, Hacettepe Üniversitesi Kalite Koordinatörü Dr. Yasin TUNÇ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi personeli Öğr. Gör. Dr. Hakkı POLAT ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU kalite güvence sistemlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi. Tecrübe paylaşımı sunumlarının ardından çalıştayın oturum bölümünde ise katılım sağlayan üniversite temsilcileri soru ve görüşlerini belirtti. Toplu fotoğraf çekimi ile çalıştay sona erdi.