yarışma komisyonu

YARIŞMA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Betül AKGÜL (Başkan)

Arş.Gör. Edanur FETTAHOĞLU (Üye)

Yarışma Komisyonunun Görevleri:

  • Yarışma duyurularının takip edilerek, öğrencilere web sayfası, sosyal medya, bölüm yarışma duyuru panosu ve öğrenci iletişim kanallarından (whatshap)iletilmesi
  • Öğrencilerin yarışmalara katılmaları konusunda teşvik etme, süreçlerini takip etme ve yarışma sonuç bilgilerinin edinilmesi
  • Yarışmaya katılım konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmaya yönelik, proje ve bitirme proje koordinatörleri ile iletişime geçerek dönem başında ve jürilerde bu konuda öğrenciye hatırlatma yapmalarının istenmesi
  • Alanımız için önemli yarışmalar için tanıtım toplantılarının düzenlemesi
  • Yarışmada derece almış veya yarışmaya katılan öğrencilerin çeşitli ortamlarda duyurulması ile onore edilmesi böylece diğer öğrenciler için teşvik edici olmasının sağlanması
  • Eğitim-Öğretim yılları itibarı ile çalışma programları   (planlanan/yapmayı hedefledikleri faaliyetler ve bunların takvimi) dönem başında (en geç   dönemin ikinci haftasının sonuna kadar) İç Mimarlık Bölüm Başkanlığına iletilmek.
  • Her yıl akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ait raporun bölüm başkanlığına iletmek