haberler

İdari ve Akademik Birim Amirlerimizle İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemiz merkez yönetim örgütünde yer alan daire başkanlarımız ile akademik birimlerimiz bünyesindeki enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul sekreterlerimizle 2023 yılı ilk dört aylık dönem değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin öneri ve beklentilerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.  

Üniversitemiz Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER başkanlığında, Üniversitemiz genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul sekreterlerimizin katılımıyla 11.05.2023 Perşembe günü, yenilenen yüzüyle  Üniversitemiz Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER, 2023 yılında başvuru süreçleri devam eden sözleşmeli ve işçi personel alım süreçleri ile katılımcı yöntemler ve birimlerimizin personel ihtiyacı analizleri sonucu karar verilen birim bazlı personel dağılımları, Üniversitemizdeki sertifika ve belgelerin oluşturulması, elektronik imza için Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) aktarılması, sertifika ve belgelerin doğrulanması, depolanması ve e-posta olarak belge sahiplerine gönderilmesinin sağlanması amacıyla oluşturulan sertifika yönetim sistemi, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Yönergesi kapsamında insan kaynakları performans ölçümlerinin yapılabilmesi için birim / alt birim bazlı personel analiz çalışmaları, 2023 yılında sıfır atık kapsamında yürütülmesi gereken çalışmalar ve birimlerimizin sorumlulukları, Başlayacak olan 2024-2026 bütçe hazırlık süreci ile ilgili çalışmalarını bütçe mevzuatıyla belirlenmiş ilke ve amaçlara uygun olarak yürütmeleri hususunda idari ve akademi birim amirlerimize bilgilendirme yapmıştır.

Toplantının son bölümünde birim amirimizin ilk dört aylık dönemde birimlerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile öneri ve geri bildirimleri alınarak toplantı tamamlanmıştır.


12 Mayıs 2023