haberler

Üst Yöneticilerimize 2023 Yılı Gelir/Gider Bütçe Rakamları Hususunda Brifing Verildi

Üniversitemiz, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını; bütçe kaynaklarının üniversitemiz stratejik planıyla belirlediği amaçlar doğrultusunda önceliklendirilmesi anlayışı benimsediği temel ilkelerdendir. 

Bu kapsamda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları, Genel Sekreteri ile ilgili Daire Başkanlarımızın katıldığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sunumuyla gerçekleştirilen toplantıda; Üniversitemizin 2022 yılı bütçe gerçekleşmeleri, yıllar itibarı ile bütçe harcamalarına ilişkin karşılaştırmalar, 2023 yılı araştırma, yükseköğretim, tedavi edici sağlık,  hayat boyu öğrenim ve diğer bütçe alt programlarındaki bütçe ödenekleri, bütçe gelirleri, kurumun likit (finansman) durumu, 2023 yılı yatırım programında yer alan proje ödenekleri ilişkin sunumlar yapılmıştır.


03 Şubat 2023