15 Kasım 2023 tarihinde ilan edilen ve 02.01.2024 tarihinde giriş sınavı tekrarlanan araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların nihai değerlendirme sonuçları

İlan No Birimi Kadro
Ünvanı
Kadro
Der./Adet
Kazanan Adayların
Adı ve Soyadı
Durumu ALES Puanı ALES Puanının (%30)
(A)
Lisans Mezuniyet Notu Lisans Mezuniyet Notunun
(%30) (B)
Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının (%10)
(C)
Giriş Sınav Notu (Yazılı) Giriş Sınav Notunun (Yazılı) (%30)
(D)
Değerlendirme Notu
(A+B+C+D)
801 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 To*** Ba*** TE*** ASIL 93,83342 28,15003 73,86000 22,15800 93,75000 9,37500 48,00000 14,40000 74,08303
Ma**** Ce** SA*** YEDEK 84,36215 25,30865 81,56000 24,46800 97,50000 9,75000 22,00000 6,60000 66,12665
Os*** YÜ**** KAZANAMADI 92,69765 27,80930 79,23000 23,76900 85,00000 8,50000 16,00000 4,80000 64,87830
Ay***** KI*** KAZANAMADI 93,32978 27,99893 83,90000 25,17000 86,25000 8,62500 10,00000 3,00000 64,79393
Ro**** ER***** SINAVA GİRMEDİ  
Gö**** D** SINAVA GİRMEDİ  
Ba*** Şe**** ŞA**** SINAVA GİRMEDİ  
Mu***** ÜN***** SINAVA GİRMEDİ  
Se**** Yu**** ÖZ*** SINAVA GİRMEDİ  
Bu*** İK**** SINAVA GİRMEDİ  

TESLİM EDİLECEK ATANMAYA ESAS BELGELER
1- Bir adet "Sınavı Kazanan Araş.Gör. ve Öğr.Gör. Formu" doldurulacak ve imzalanacak (www.ktu.edu.tr/personel-Formlar-Başvuru-Atama adresinden temin edilebilir.)
2- Dört (4) adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Lisans diplomasının onaylı örneği
5- Lisans transkriptinin onaylı örneği
6- Yüksek lisans veya doktora diplomasının onaylı örneği
7- ALES belgesi
8- Yabancı dil belgesi
9- Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
10- Hizmet belgesi (halen çalışmakta olan veya daha önce memuriyeti bulunan adaylar için)
11- Emekli Sandığı, SSK, Bağkur kaydı (varsa)
12- İlanın açıklama kısmında istenen özel şartları taşıdığını gösteren belgeler.
13- Bir adet klasör (8 cm. lik mavi renkte)

ÖNEMLİ NOT: 

1- Atanmaya Hak Kazanan Adayın, Liste Sonunda Belirtilen Belgeleri 19 Ocak 2024 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar KTÜ Personel Daire Başkanlığına Elden ya da Posta Yoluyla Teslim Etmesi Gerekmektedir.

2- e-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.