iç kontrol

 

Kontrol Faaliyetleri

Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu

İdari Personel Oryantasyon Eğitimi

Vekil Personel Formu

Veri Giriş ve Güncelleme Sorumlular

Bilgi ve İleişim

  • Kayıt ve Dosyalama