organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari Personel
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
İdari Personel Atama, Terfi ve Emeklilik İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
İdari Personel Kadro,
İlan ve Özlük
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
İdari Personel
Görevlendirme
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
İşçi ve Sözleşmeli
Personel
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
İdari Personel
Disiplin İşlemleri
 
 
Akademik Personel
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Akademik Personel
Kadro ve İlan
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Akademik Personel
Atama, Terfi ve Emeklilik
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Akademik Personel
Görevlendirme
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Akademik Personel
Disiplin İşlemleri
Birimi
 
 
Kadro ve İstatistik
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
YÖKSİS ve
HİTAP Sistemi
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Akadeik ve İdari
Personel İstatistik
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Pasaport
İşlemleri Birimi
 
 
Planlama, Eğitim
ve Performans
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Performans Yönetimi
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Hizmetiçi Eğitim
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
İnsan Kaynakları
Planlama
İşlemleri Birimi