kalite komisyonu ve toplantıları

Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi Yönergesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi doğrultusunda Personel Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu kurulmuş ve Kalite Güvence Sistemi Rehberi hazırlanmıştır. Kalite Komisyonu, KTÜ’nün kalite güvence çalışmalarının birim içerisinde gerçekleştirilmesi ve Rektörlük tarafından istenen raporların hazırlanması ve birim içerisindeki farkındalığın oluşturulmasından sorumludur. Komisyon bir başkan ve dokuz üyeden oluşmaktadır. Kalitenin içselleşitirilmesi ve PUKÖ döngülerinin her hizmette sağlanabilmesi amacıyla üyerlerden bir tanesi PUKÖ elçisi bir tanesi ise Kolaylaştırıcı olarak görevlendirilmiştir. Kalite komisyonu Matriks Örgütlenme yapısına sahip olup başkan ile dikey ilişki (emir-komuta) üyeler arası yatay ilişki bulunmaktadır.

2023 yılında Kalite Komisyonumuz periyodik dönemlerde toplantılar gerçekleştirmiş olup aşağıda içerikler hakkında bilgiler verilmiştir.

31.01.2023 tarihli kalite komisyonumuz toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri detaylı olarak görüşülmüş; iş birliği yapılacak iç paydaşlar, birim görevlendirmeleri gibi hususlar netleştirilmiştir.

 • 2023 yılı İnsan Kaynağı İhtiyaç Analizi
 • İdari Personel İstihdam Süreci
 • Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Düzenlemesinin İnsan Kaynağımız Üzerindeki Potansiyel Etkisi
 • Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilme Süreci
 • Yeni Personel Bilgi Sistemi
 • Ek Gösterge (3600 vb.) Süreçleri
 • Otomasyon Sistemi
 • Mesleki Oryantasyon Eğitimi
 • Yetenek Havuzu Süreci
 • Yönetici-Personel Toplantıları ile Kalite Süreçlerinin Derinlik Kazanması (Pilot Çalışma: Planlama, Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü)
 • Engelsiz Personel

08.05.2023 tarihli kalite komisyonumuz toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri detaylı olarak görüşülmüştür.

 • İstihdam ilan süreçlerinin iyileştirilmesi,
 • Web sayfasının erişilebilirliğini ve görünürlülüğünün arttırılması
 • Geri bildirim mekanizmalarının işlevselliğinin arttırılması,
 • Engelsiz personelimize yönelik erişilebilirlik imkanlarının arttırılması,
 • Personel formlarının iyileşitirilmesi,
 • Kalitenin içselleştirilmesi: Tersine Mentorlük Uygulaması

04.09.2023 tarihli kalite komisyonumuz toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri detaylı olarak görüşülmüştür.

 • Vizyon, misyon ve temel değerlerimizin iyileştirilmesi,
 • Online başvuru sürecinin iyileştirilmesi,
 • İş akışlarının güncellenmesi,
 • Yeni Personel bilgi sisteminin geliştirilmesi,
 • Mevzuat ve yönergelerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • 120 Günlük Eylem Planı

Başkanlığımıza, Üniversitemiz Kalite Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Semra ÇOLAK, Doç. Dr. Badegül CAN EMİR, Arş. Gör. Ferit SEVİM ve Berna GÜNÇİÇEK ÇELİK dairemize saha ziyaretinde bulundular. Ziyaret kapsamında 2023 yılının 11 ayı boyunca yürütülen çalışmaları ve PUKÖ döngüleri hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Döngülerde yaşanılan problemlerin nasıl giderilebileceği hususunda fikir alışverişi yapıldı. 

Toplantı Çıktıları

A. Örnek Uygulamalar: Tersine Mentörlük, Değişim Yönetimi Modeli, Personel Daire Başkanlığı 90 Günlük Eylem Planı, Yetenek Havuzu, Engelsiz Personel

B. Önerilen Uygulamalar: Akademik Teşvik Sistemi, Teknokent Süreci, İş Birlikleri

29.12.2023 tarihli kalite komisyonumuz toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri detaylı olarak görüşülmüştür.

 • Hizmet kalitemizin ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 • Faaliyet raporunun görüşülmesi,
 • 2024 yılı Kalite Komisyonu Toplantı Takvimi.