akademik teşvik

Hakkında

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu, kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere yükseköğretim kurumları bünyesinde yüksek akademik teşvik puanına sahip öğretim üyelerinden her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere rektörün her bir üyelik için önereceği üç aday arasından senato tarafından seçilen üyelerden oluşmaktadır. Komisyonun başkanlığını rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı yürütür. Komisyon, başkan hariç en az dört üyeden oluşmak koşuluyla iki yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Komisyon, başkan dahil üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve öde-me yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur. Komisyon, faaliyetlerin belgelendirilmesinde ve faaliyet türleri içerisinde sınıflandırılmasında oluşan tereddütlerin giderilmesinde nihai karar merciidir.

Akademik Teşvik Komisyonu

Üniversitemizin 02.08.2022 tarih ve 331 sayılı Senato Kararı ile Teşkil Edilen Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonumuz.

Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcı ve Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Abdülkadir GÜNDÜZ Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Prof. Dr. Ayfer DÖNMEZ ÇAVDAR Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK Mühendislik Temel Alanı
Prof. Dr. İlhan ALTINOK Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Prof. Dr. Kamil ÇOŞKUNÇELEBİ Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Prof. Dr. Mehmet OKUR Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Prof. Dr. Rahmi YAMAK Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimleri Temel Alanı
Prof. Dr. Sevilay HİNTİSTAN Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Prof. Dr. Tülay ZORLU Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ Filoloji Temel Alanı
Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Prof. Dr. Recep GÜMRÜK Mühendislik Temel Alanı
Prof. Dr. Temel VAROL Mühendislik Temel Alanı
Doç. Dr. Önder AYDEMİR Mühendislik Temel Alanı
Doç. Dr. Burak BARUT Sağlık Bilimleri Temel Alanı

 

Başvuru Takvimi

Tarih

Süreç Adımı

25 Aralık 2023

Akademik teşvik ödeneği başvuru takviminin ilan edilmesi.

02-11 Ocak 2024

Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarına, 2023 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek kanıt ve belgeleri de eklenerek Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sisteminden (ATÖSİS) başvuru yapılması.

12-16 Ocak 2024

Öğretim elemanlarınca yapılan başvuruların, her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması.

17-18 Ocak 2024

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.

19-28 Ocak 2024

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve kararın verilmesi.

29 Ocak 2024

Komisyon kararının Üniversite web sayfasından ilan edilmesi.

29 Ocak-02 Şubat 2024

Komisyon tarafından ilan edilen karara itiraz edilmesi.

05-08 Şubat 2024

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.

09 Şubat 2024

Akademik teşvik ödeneği nihai listesinin ilan edilmesi.

2022 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ
TARİH YAPILACAK İŞ
16 Kasım 2022 Akademik teşvik ödeneği başvuru takviminin ilan edilmesi.
02-09 Ocak 2023 Öğretim elemanları tarafından, kadrolarının bulunduğu birimlerin enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkez müdürlüğü veya bölüm başkanlıklarına, 2022 yılına ait akademik faaliyetlerine ilişkin olarak YÖKSİS’ ten alınan çıktı ile birlikte, akademik faaliyetine ilişkin örnek kanıt ve belgeleri de eklenerek Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemine (ATÖSİS) başvuru yapılması.
10-16 Ocak 2023 Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm ve anabilim dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması. 
17-18 Ocak 2023 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, diğer birimlerde ise müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
19-29 Ocak 2023 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve nihai kararın verilmesi.
30 Ocak 2023 Komisyon kararının Üniversite web sayfasından ilan edilmesi.
30 Ocak-03 Şubat 2023 Komisyon tarafından ilan edilen karara itiraz edilmesi.
04-08 Şubat 2023 İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.
09 Şubat 2023 Akademik teşvik ödeneği nihai listesinin ilan edilmesi.

 

2019 FAALİYET YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ EK BAŞVURU TAKVİMİ

Tarih Süreç

01 - 09 Haziran 2023

Saat 17:00’ye kadar

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru dönemi (Araştırmacı tarafından imzalanmış başvuru formları ve kanıt belgelerin Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslimi)
12 - 16 Haziran 2023 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme dönemi.

19 Haziran 2023

Saat 17:00’ye kadar

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi.(Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca imzalanmış değerlendirme formları ve kanıt belgelerin Personel Daire Başkanlığına teslimi)

 

Rehber ve Sunumlar

Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Ek Başvuru Uygulama Usul ve İlkeleri için Tıklayınız...

Eğitim

2023 yılı akademik teşvik başvuru sürecinin mevcut yönetmelik hükümlerine uygun ve süresinde tamamlanması sağlamak üzere Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi hazırlanmış 25.12.2023 tarihinde ilan edilmiştir.

Teşvik kapsamında başvuru yapacak öğretim elemanlarımızın farkındalığını artırmak ve başvuru sürecini etkin yürütebilmeleri amacıyla Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından konu bazlı eğitim videoları hazırlanmıştır.

WOS Numarası Q İndeksi Atıf
 
YÖKSİS ATÖSİS  

2022 yılı akademik teşvik başvuru sürecinin mevcut Yönetmelik hükümlerine uygun ve süresinde tamamlanması sağlamak üzere Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi hazırlanmış 16.11.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonlarının teşvik kapsamındaki faaliyetleri daha etkin değerlendirmelerini sağlamak, başvuru yapacak öğretim elemanlarının farkındalığını artırmak amacıyla eğitim planlanmıştır. Söz konusu eğitime ilişkin ayrıntılar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları Üyeleri İçin

Akademik Personellerimiz İçin

Eğitimin Veriliş Şekli

Yüz yüze

Eğitimin Veriliş Şekli

Çevrim İçi

Eğitim Tarihi ve Saati

02.01.2023 I 10.00

Eğitim Tarihi ve Saati

02.01.2023 I 10.00

Eğitim Yeri

Prof. Dr. Osman TURAN Kültür ve Kongre Merkezi, Hasan TURAN Salonu

Eğitim Linki

2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Eğitimi

Başvuru Takvimi Linki

https://www.ktu.edu.tr/personel/akademiktesvik/tab3

Formlar - Sonuç Raporları

Araştırma Alanı Beyan Ve Uygunluk Formu

 

 

İletişim

Telefon : 0(462)3772110- 0(462)3772104
E- posta : atk@ktu.edu.tr