kontrol faaliyetleri

Hiyerarşik Kontroller

Hiyerarşik Kontroller Listesi

 

Faaliyetlerin Sürekliliği

Görevden Ayrılan Personelin Devir Teslim Formu

İdari Personel Oryantasyon Eğitimi

Vekil Personel Formu

 

Bilgi Sistemleri Kontroller

Veri Giriş ve Güncelleme Sorumlular