iş akış

Öğretim Üyesi Atama
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Atama
İdari Personel Atama
4/B Sözleşmeli ve İşçi Personel Atama
2547 sk 40a ve 40d md. göre Görevlendirme
Uzun Süreli Görevlendirme
Yoluklu Yevmiyeli Görevlendirme
Yurtdışı Yolluksuz Yevmiyesiz Görevlendirme
Yurtiçi Yolluksuz Yevmiyesiz Görevlendirme
Hususi Pasaport (yeşil) 
Hizmet (Gri) Pasaport 
Hitap Bilgi Girişi
Akademik ve İdari Personele Ait Sağlık Raporunun Sıhhı İzne Çevrilmesi
Üniveritelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Süreçleri
Emeklilik Süreci
Web Sayfası İçerik Yükleme Süreci

4/B Sözleşmeli Personel İşe Alım Süreci

Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atanması
Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Süre Uzatımı

Yurt İçi Geçici Görev Yolluğı Ödenmesi

Yurt Dışı Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi

Emekli Personel İçin Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi

Naklen Atanan Personel İçin Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi

Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi

Ek Ders Ücreti Ödenmesi

Personel Maaş Ödemesi