29.12.2023 tarihli 4/B sözleşmeli personel alım ilanı

Genel Açıklama

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıdaki puan türleriyle alım ve sıralama yapılacaktır.
Puan türleri;
Ortaöğretim => 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94);
Ön lisans => 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93);
Lisans => 2022 KPSS (B)  grubu sınavı ile (KPSSP3) şeklindedir.

Başvuru Tarihleri: 29.12.2023-12.01.2024

AÇIKLAMALAR

1

Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3

Adaylar mezuniyetine göre;  2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

4

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

5

Başvurular; 29.12.2023-12.01.2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.

6

Sonuçlar;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr ve https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerinden sonuçlar ilan edilecektir.

7

4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren (1) bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

8

Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)

Not 1

Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2

Başvuru dilekçeleri ilan numaralarına göre hazırlanmış olup başvuracağını kadro sekmelerine yerleştirilmiştir.Dilekçe örneği doldurulacaktır ve imzalı olarak istenilen diğer evraklarla birlikte başvuru ekranına yüklenecektir.

Not 3

*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR (Ayrıca Aranan Nitelikler Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.)

1

Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2

2022 KPSS Sonuç Belgesi

3

Nüfus cüzdanı örneği

4

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).

5

İlan içerisinde bulunan ilgili başvuru dilekçesi 

6

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7

Sağlık Fizikçisi olarak başvuracakların Lisans diplomalarının yanı sıra Y. Lisans diplomalarını da online başvuruda sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

8

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için yapılan başvurularda herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı boy kilo endeksini gösterir belge ve son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl geçerliliği olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı örneği online olarak sisteme yüklenecektir.

9

Başvurulacak unvan için istenen sertifika veya belgenin fotokopisi.

Büro Personeli

ilan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
DB01 Büro Personeli Diş Hekimliği Fakültesi 1 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 İşletme veya Maliye lisans programlarından birinden mezun olmak.
B01 Büro Personeli Merkez 1 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 İşletme veya Maliye lisans programlarından birinden mezun olmak.

 

Sağlık Fizikçisi

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
SF01 Sağlık Fizikçisi Farabi Hastanesi 1 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Fizik Mühendisliği lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve Sağlık Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

Teknisyen

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
MT01 Teknisyen (inşaat) Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) İnşaat Teknolojisi Alanı, Betonarme Yapı Sistemleri, Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama, Çatı Sistemleri dallarının birinden mezun olmak.
MT02 Teknisyen
(İnşaat)
Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) İnşaat Teknolojisi Alanı, Yapı İç Mekân Dekorasyonu, Yapı Yalıtımı, Yapı Yüzey Kaplama dallarının birinden mezun olmak.

Destek Personeli

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
DP01 Destek Personeli Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalında kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

Koruma Güvenlik Görevlisi

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
DKG01 Koruma Güvenlik Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi 1 Erkek Ön Lisans KPSSP93

- 5188 Sayılı Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans programlarından birinden mezun olmak.

- Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla en az 2 (iki) yıl geçerliliği olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

- 170 cm'den, kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir).

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

- Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu olmamak.

- Üniversitemize bağlı tüm birimler ile bunların kapalı ve açık alanlarında görev yapabilecek durumda olmak.

Veteriner

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
VT01 Veteriner Merkez/Sürmene 1 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 Veterinerlik Fakültesi lisans bölümü mezunu olmak.

Psikolog

İlan No Kadro Ünvanı Kadro Birimi Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Başvuru Dilekçesi Aranan Nitelikler
PS01 Psikolog Farabi Hastanesi 2 Kadın/Erkek Lisans KPSSP3 Psikoloji lisans bölümü mezunu olmak

Resmi Gazete İlanı