29.12.2023 tarihli öğretim üyesi alım ilanı

Genel Açıklama

  • Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise  https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi,  nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesini dosya halinde verecek olup, yayınlarınının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.
  • Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesini dosya halinde verecek olup, yayınlarınının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.
  •  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesini dosya halinde verecek olup, yayınlarınının bir örneğini de Usb harici belleğe kaydedilmiş olarak (başvurulan kadronun ilan numarası, birimi, bölümü anabilim dalı ve adayın adı-soyadının üzerine yazılmış olduğu zarf içerisinde) Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL BİLGİLENDİRME:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlan No Birim Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet Açıklama
868 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü   
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1/1 Doçentliğini kamu yönetimi bilim alanında almış olmak. Katılım ve yönetişim, yerel yönetimler ve kamu politikası konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Fen Fakültesi

İlan No Birim Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet Açıklama
869 Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Profesör 1/1 Kesirli integral, kuantum integral ve kesirli kuantum integral eşitsizlikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

İlan No Birim Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet Açıklama
870 Mimarlik Fakültesi
İç Mimarlik Bölümü
İç Mimarlik Anasanat Dalı
Profesör 1/1 Doçentliğini Mimarlık veya İç Mimarlık alanında almış olmak. Küreselleşme veya yeniden işlevlendirme konularında çalışmalar yapmış olmak.
871 Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Şehir Planlama Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1/1 Şehir ve Bölge Planlama Anabilim dalında doktora yapmış olmak. İkametgah hareketliliği ve eylem planlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

İlan No Birim Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet Açıklama
872 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
Acil Tıp Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1/1

Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olup Afet Tıbbı alanında doktora yapmış veya yapıyor olmak. Covid-19 konusunda çalışmalar yapmış olmak. (Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 5. Maddesi f bendi kapsamında atama yapılacaktır.)

*Bu ilan için 31.12.2023 Tarihli Resmi Gazetede düzeltme ilanı yayınlanmış olup başvurular 31.01.2023-14.01.2024 tarihleri aralığında alınacaktır.

 

873 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1/1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak. Depresyon ve kognitif davranışçı terapi ve şizofreni konularında çalışmalar yapmış olmak (Karadeniz Teknik üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi 5. maddesi f bendi kapsamında atama yapılacaktır).

Resmi Gazete İlanı

Resmi Gazete Düzeltme İlanı