31.12.2023 tarihli araştırma görevlisi alım ilanı

Genel Açıklama

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
MUAFİYETLER
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

 

İlan Tarihi 12/31/2023
Son Başvuru Tarihi 01/14/2024
Ön Değerlendirme Tarihi 01/31/2023
Giriş Sınavı Tarihi 02/07/2024
Sonuç Açıklama Tarihi 02/14/2024

 

İstenilen Evraklar

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1-İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak.
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
NOT:
1-e-Devlet sisteminden alıınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

 

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı KadroDrc/Adet ALES Puanı ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Açıklama
921 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Seyir ve Denizde Güvenlik Anabilim Dalı
Arş.Gör. 5/1 70 Sayısal 50 ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
922 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri ve İşletme
Arş.Gör. 5/1 70 Sayısal 50 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği veya Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

Mühendislik Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı KadroDrc/Adet ALES Puanı ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Açıklama
923 Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. 5/1 70 Sayısal 50 Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

Edebiyat Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı KadroDrc/Adet ALES Puanı ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Açıklama
924 Edebiyat Fakültesi
Batı Diller ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Arş.Gör 6/1 70 Sözel 50 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

İktisadi İdari Bilimler Fakltesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı KadroDrc/Adet ALES Puanı ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Açıklama
925 İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
Arş.Gör. 6/1 70 Eşit Ağırlık 50 Ekonometri Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
926 İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Arş.Gör. 6/1 70 Eşit Ağırlık 50 Ekonometri Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
927 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Arş.Gör. 6/1 70 Eşit Ağırlık 50 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı KadroDrc/Adet ALES Puanı ALES Puan Türü Yabancı Dil Puanı Açıklama
928 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş.Gör. 6/1 70 Sayısal 50 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

 

Resmi Gazete