31.12.2023 tarihli öncelikli alan araştırma görevlisi ilanı

Genel Açıklama

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır. 
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine  Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5 - Yüksek Lisans, Doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
6- İlan edilen kadrolara başvuran adayların  sınav, atama ve lisansüstü eğitimleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi çerçevesinde ve “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

 

MUHAFİYETLER:
1- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.                                                                       
Başvurular https://online.ktu.edu.tr/  adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK  BELGELER:
1-İlan başvuru dilekçesinin doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.                                                                                                                                                                  
2-Özgeçmiş.
3-Bir adet vesikalık fotoğraf.
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) 

 

NOT:
1-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir.  Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2- e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir.
3-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

 

İlan Tarihi 31.12.2023
Son Başvuru Tarihi 14.01.2024
Ön Değerlendirme Tarihi 31.01.2024
Giriş Sınavı Tarihi 07.02.2024
Sonuç Açıklama Tarihi 14.02.2024

 

Edebiyat Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet ALES Puan Türü ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Açıklama
909 Edebiyat Fakültesi 
Psikoloji Bölümü
Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Eşit Ağırlık 70 50 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Uygulamalı Psikoloji" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır)
910 Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Eşit Ağırlık 70 50 Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Göç Araştırmaları" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet ALES Puan Türü ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Açıklama
911 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/2 Eşit Ağırlık 70 50 Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Uluslararası Güvenlik ve Terör" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır)
912 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 6/1 Eşit Ağırlık 70 50 Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Uluslararası Çatışma Çözümleri" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır)

 

Mühendislik Fakültesi

İlan No Birimi Kadro Ünvanı Kadro Drc/Adet ALES Puan Türü ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Açıklama
913 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 
Yapı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Sayısal 70 50 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Deprem Teknolojileri, Yapı Malzemeleri" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
914 Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapım Yönetimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Sayısal 70 50 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Deprem Teknolojileri, Yapı Malzemeleri" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
915 Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Sayısal 70 50 Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Hidrojen ve Yakıt Pilleri" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
916 Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 5/1 Sayısal 70 50 Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak ("Yüzey Kaplama ve Filmler" öncelikli alanında lisansüstü eğitim yapacaktır. 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).

Resmi Gazete İlanı