duyurular

24

Ocak

01.12.2021 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Neticesinde Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Personel Dairesi Başkanlığı

 

ÜNİVERSİTEMİZ ÇEŞİTLİ BİRİMLŞERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ALINACAK OLAN 39 (OTUZDOKUZ ) ADET 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN 01.12.2021 TARİHLİ İLANIMIZA YAPILAN ONLİNE MÜRACATLAR SONUCUNDA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN EVRAK GETİRMEYENLERİN YERİNE AÇIKLANAN YEDEK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların en geç 04.02.2022 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Herhangi bir nedenle başlatılamayanlar olması halinde yedek adaylarla ilgili yeni bir duyuru yapılarak evrak istenecektir.

YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 

1-6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2-Diploma aslı veya e-Devlet/e-Okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet veya askerlik şubesi)

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)

5-Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu,

6-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

7-Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.

8-İkametgah Belgesi (e-Devlet çıktısı)

9-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7315 numaralı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edilecek 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu; bilgisayar ortamında doldurulacak ve her ikisi ayrı ayrı ıslak imza ile imzalanarak birer fotoğraf yapıştırmak suretiyle düzenlenecektir.

10-1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.

11-SGK hizmet dökümü (e-devlet çıktısı)

11-Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statü/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.

 

 

Yedeklere İlişkin Duyurusu İçin Tıklayınız