duyurular

31

Ağustos

05.04.2021 Tarihli 4/b Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Asil Adaylardan Evrak Getirmeyenler Yerine Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaya İlişkin Duyuru

Personel Daire Başkanlığı