duyurular

14

Ağustos

14.08.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Personel Daire Başkanlığı

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri: 14.08.2023-28.08.2023  

Kadro Görev Yeri Adet Cinsiyet Öğrenim Durumu KPSS Puan Türü Aranan Nitelikler
Mühendis Merkez  1 Kadın/Erkek Lisans  KPSSP3 Çevre Mühendisliği lisans bölümü mezunu olmak. Belgelendirmek koşuluyla en az 1 (bir) yıl atık yönetimi uygulamaları konusunda iş deneyimine sahip olmak.
Büro Personeli Merkez (Diş Hekimliği F.)  1 Kadın/Erkek Lisans  KPSSP3 İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası ilişkiler veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarından birinden mezun olmak.
Büro Personeli Merkez (Farabi Hastanesi)  1 Kadın/Erkek Lisans  KPSSP3 Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. YDS (Arapça)'den en az 80 puan veya ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosu’nda eşdeğerliliği kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan, eşdeğeri bir puan almış olmak.
Destek Personeli Araklı  1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında kurs bitirme veya kalfalık veya  ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. İlgili belge veya sertifikaya sahip olmayanlar için, bu alanlardan birinde en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek 
Destek Personeli Arsin  1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. İlgili belge veya sertifikaya sahip olmayanlar için, bu alanlardan birinde en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek. 
Destek Personeli Merkez (Farabi Hastanesi)  1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. İnşaat Boyacısı veya Yapı Dekorasyon alanlarında kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. İlgili belge veya sertifikaya sahip olmayanlar için en az 1 (bir) yıl İnşaat Boyacısı olarak çalıştığını e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Destek Personeli Merkez (Farabi Hastanesi)  2 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak. Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Makine ve Tasarım Teknolojisi alanlarında kurs bitirme veya kalfalık veya ustalık veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. İlgili belge veya sertifikaya sahip olmayanlar için, bu alanlardan birinde en az 1 (bir) yıl iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek 
Sağlık Fizikçisi Merkez (Farabi Hastanesi)  2 Kadın/Erkek Lisans  KPSSP3 Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Fizik Mühendisliği lisans bölümlerinden birinden mezun olmak ve Sağlık Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak. 
Tekniker (Bilgisayar) Merkez  1 Erkek Ön Lisans  KPSSP3 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarından birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl grafik tasarımı veya masaüstü yayıncılık konusunda iş deneyimine sahip olduğunu e-Devletten alınacak SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.
Teknisyen (Bilgisayar)  Merkez  1 Kadın/Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların herhangi birinden mezun olmak. 
Teknisyen (Bilgisayar)  Sürmene  1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların herhangi birinden mezun olmak. 
Teknisyen (Bilgisayar)  Merkez (Diş Hekimliği F.) 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların herhangi birinden mezun olmak
Teknisyen (Elektrik)  Maçka 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) Elektrik- Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların herhangi birinden mezun olmak.
Teknisyen (İnşaat)  Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) İnşaat Teknolojisi alanı, Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcılık dalından mezun olmak.
Teknisyen (İnşaat)  Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim kurumlarının (Lise ve dengi) İnşaat Teknolojisi alanı, Yapı Yüzey Kaplama dalından mezun olmak.
Teknisyen (Makine) Merkez 1 Erkek Ortaöğretim KPSSP94 Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı altında yer alan dalların herhangi birinden mezun olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Merkez (Diş Hekimliği F.)  2 Erkek Ön Lisans  KPSSP3
  •  5188 sayılı Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak.
  • Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans programlarından birinden mezun olmak.
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
  • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerli silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
  • 170 cm'den, kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70- 17=53'ten az olmaması gerekmektedir).
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmamak, bedensel engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
  • Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu olmamak.
  • Üniversitemize bağlı tüm birimler ile bunların kapalı ve açık alanlarında görev yapabilecek durumda olmak. 
Toplam 20

AÇIKLAMALAR

1. Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3. Adaylar mezuniyetine göre;  2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

5. Başvurular; 14.08.2023-28.08.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.

6. Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihinden itibaren en az 20 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.

7. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

8. Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)

Not 1. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2. Başvuru dilekçesi https://www.ktu.edu.tr/ ; https://www.ktu.edu.tr/personel adreslerden başvurulacak birim ve unvan dikkate alınarak temin edilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuru ekranına yüklenecektir.

Not 3. *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR

(Ayrıca Aranan Nitelikler Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.)

1. Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi

3. Nüfus cüzdanı örneği

4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru dilekçesine eklenecektir).

5. https://www.ktu.edu.tr/ ; https://www.ktu.edu.tr/personel bulunan başvurulacak birim ve unvan dikkate alınarak temin edilecek başvuru dilekçesi.

6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için yapılan başvurularda herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı boy kilo endeksini gösterir bir belge.

7. Deneyim şartı olan unvanlara yapılan başvurularda e-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü.

8. Başvurulacak unvan için istenen sertifika veya belgenin fotokopisi.

9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.