duyurular

31

Mayıs

2019 Yılı Akademik Faaliyetlere İlişkin Akademik Teşvik Ödeneği Ek Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru

Personel Daire Başkanlığı

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2023 tarih ve E-97354392-661.99-12635 sayılı yazısı ile Danıştay 8. Dairesi tarafından “2020 yılında yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamındaki düzenlemelerin 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayacak şekilde uygulanmasının hukuka aykırı olduğu yönünde verilen kararı dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında ilgili Yönetmelik düzenlemeleri nedeniyle başvuruda dikkate alınmayan faaliyetleri bulunan öğretim elemanlarına yeni bir başvuru  imkânı tanınmasına karar verildiği bildirilmiştir.

İlgililere başvuru imkânı tanınması kararına istinaden; Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarımız ve Öğretim elemanlarımız; Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan başvuru takvimi ve formlara göre başvurularını ve değerlendirmelerini gerçekleştirebileceklerdir.

  1. 2019 Yılı Akademik Faaliyetlerine İlişkin Akademik Teşvik Ödeneği Ek Başvuru Takvimi
  2. Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Başvuru ve Beyan Formu
  3. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı
  4. 27.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
  5. Akademik Teşvik Ödeneği 2019 Faaliyet Yılı Ek Başvuru Uygulama Usul ve İlkeleri
  6. Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı İtiraz Formu
  7. UBYT Dergi Listesi