duyurular

23

Ocak

28.06.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonucu 30.01.2023 Tarihinde İşe Başlatılacak Personel Listesi

Personel Daire Başkanlığı

28.06.2022 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUCU 30.01.2023 TARİHİNDE İŞE BAŞLATILACAK PERSONEL LİSTESİ

 

28.06.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanarak Aşağıda Duyurulan Yedek Adayın  30.01.2023 Tarihinde Saat: 08.00’de Göreve Başlatılmak Üzere Personel Daire Başkanlığı İdari İşler Ofisinde Hazır Bulunması Gerekmektedir.

*İlgilinin son 1 yıl içerisinde çalıştıkları kurum/kuruluş/firma vb. hangi statüde görev yaptığına dair onaylı belgeyi işe başlamak üzere geldiği tarihte tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-DESTEK PERSONELİ (DP08): ÖZEL BÜTÇE-TEMİZLİK/ ORTAÖĞRETİM MEZUNU

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

DP08

DESTEK PERSONELİ

43*******08

ÖZ***

AT**

73,112340

YEDEK 17