duyurular

03

Kasım

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımız İçin Yedek Duyurusu

Personel Daire Başkanlığı

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların en geç 11.11.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 1.  6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 2. Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi
 3. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)
 5. Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
 7. Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.
 8. İkamet belgesi (e-devlet çıktısı)
 9. SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)
 10. Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.
 11. 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.

 

HEMŞİRE (H01): ÖZEL BÜTÇE-LİSANS MEZUNU-YEDEK

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P3

DURUM

H01

HEMSIRE

34*******42

ME***

TO***

68,77071

YEDEK13

 

DESTEK PERSONELİ (MDP01):MERKEZ BÜTÇE-ORTAÖĞRETİM-YEDEK

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

MDP01

DESTEK PERSONELI

17*******56

MU*****

YA******

75,75288

YEDEK20