duyurular

13

Eylül

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımız Sonucunda 26.09.2022 Tarihinde İşe Başlatılacak Personel Listesi

Personel Daire Başkanlığı

30.03.2022 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUCU 26.09.2022 TARİHİNDE İŞE BAŞLATILACAK PERSONEL LİSTESİ

 

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanarak Aşağıda Duyurulan Yedek Adayın 26.09.2022 Tarihinde Saat: 08.00’de Göreve Başlatılmak Üzere Personel Daire Başkanlığı İdari İşler Ofisinde Hazır Bulunması Gerekmektedir.

*İlgilinin son 1 yıl içerisinde çalıştığı kurum/kuruluş/firma vb. hangi statüde görev yaptığına dair onaylı belgeyi işe başlamak üzere geldiği tarihte tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

-DESTEK PERSONELİ (MDP01): MERKEZ BÜTÇE-ORTAÖĞRETİM MEZUNU

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

MDP01

DESTEK PERSONELİ

41*******82

AY*****

YI******

76,29158

YEDEK17