duyurular

29

Kasım

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımızda Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylar

Personel Daire Başkanlığı

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların en geç 06.12.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

1- 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)
2- Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)
5- Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu
6-Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
7-Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.
8-İkamet belgesi (e-devlet çıktısı)
9- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)
10-Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.
11- 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.

 

HEMŞİRE (H01): ÖZEL BÜTÇE-LİSANS MEZUNU-YEDEK

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P3

DURUM

H01

HEMSIRE

13*******10

ŞE***

VE***

68,69759

YEDEK14

 

DESTEK PERSONELİ (MDP01):MERKEZ BÜTÇE-ORTAÖĞRETİM-YEDEK

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

MDP01

DESTEK PERSONELI

29*******06

FI***

ÖZ***

75,58806

YEDEK21