duyurular

19

Ağustos

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alımımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Personel Dairesi Başkanlığı

 

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

 

 

Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların en geç 26.08.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

1- 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2- Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)

5- Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu

6-Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)

7-Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.

8-İkamet belgesi (e-devlet çıktısı)

9- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)

10-Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.

7- 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.

 

 

 

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanarak 26.08.2022 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Evrak Teslim Etmesi Gereken Yedek Adaylara İlişkin İsim Listesi

 

 

HEMŞİRE (H01): ÖZEL BÜTÇE-LİSANS MEZUNU-YEDEK

 

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P3

DURUM

H01

HEMSIRE

59*******10

SE******

ÖZ*****

69,01725

YEDEK9

 

DESTEK PERSONELİ (MDP01):MERKEZ BÜTÇE-ORTAÖĞRETİM-YEDEK

 

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

MDP01

DESTEK PERSONELI

43*******26

AY**

ER****

76,32500

YEDEK16

MDP01

DESTEK PERSONELI

41*******82

AY*****

YI******

76,29158

YEDEK17