duyurular

23

Aralık

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

Personel Dairesi Başkanlığı

 

30.03.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanımıza Yapılan Başvurular Arasından Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adaylara İlişkin Duyuru

 

Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların en geç 30.12.2022 tarihi mesai bitimine (17:00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

1- 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2- Diploma aslı veya e-devlet/e-okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-devlet veya Askerlik şubesi)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)

5- Aday https://www.ktu.edu.tr/personel/formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu

6-Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)

7-Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl Hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir.

8-İkamet belgesi (e-devlet çıktısı)

9- SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)

10-Resmi Hizmeti bulunan adayların bu hizmetlerini hangi statüde/kadro ve tarihler arasında yaptıklarını gösterir kurum onaylı belgelerini tarafımıza sunmaları gerekmektedir.

7- 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.

 

HEMŞİRE (H01): ÖZEL BÜTÇE-LİSANS MEZUNU

 

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P3

DURUM

H01

HEMSIRE

65*******50

DE******

ÇA****

68,68633

YEDEK15

 

DESTEK PERSONELİ (MDP01):MERKEZ BÜTÇE-ORTAÖĞRETİM

 

KOD

UNVAN

TC KIMLIK

ADI

SOYADI

2020 KPSS_P94

DURUM

MDP01

DESTEK PERSONELI

14*******28

HA******

ÖZ****

75,53299

YEDEK22