duyurular

30

Aralık

30.12.2022 Tarihli Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Personel Daire Başkanlığı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. Müracaatlar 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bütçe Kod Cinsiyet Ünvan Adedi Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı (TL)
Özel Bütçe YGU Erkek Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı) 1

32.554,90

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı)

Özel Bütçe KBGU Erkek Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı) 1

48.832,35

(Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir)

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için tabloda belirtilen özel şartlar aranacaktır

 1. GENEL ŞARTLAR
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. (1.1.2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır),
  4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
  5. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
  6. Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

 

 1. ÖZEL ŞARTLAR
 1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)
  1. Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
  2. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5(beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak ve belgelemek,
  3. Android ve iOS mobil uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
  4. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
  5. Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
  6. Micro, servis mimarisi, web servisleri, sürekli entegrasyon hakkında deneyim sahibi olmak,
  7. ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
  8. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
  9. XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
  10. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
  11. Tercihen Google Play Store ve Apple Store referans uygulama sunabilmek.

 

 1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
 3. Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) sertifikasına veya Certified Information Systems Security Professional  (CISSP) Sertifikasına sahip olmak,
 4. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
 5. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
 6. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
 7. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WDS, Proxy, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
 8. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
 9. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulumu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.
 10. Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
 11. Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
 12. Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
 13. ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
 14. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
 15. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 16. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 17. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.

 

 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ

Başvurular 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.

 

 1. İSTENİLEN BELGELER
  1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
  2. Lisans diploması veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diplomatik denklik belgesi)
  3. 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),
  4. Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir),
  5. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına İlişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
  6. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
  7. Askerlik durumunu gösterir belge.

 

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” Madde 8- Personel Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27.01.2023 tarihinde ilan edilecek olup sözlü sınav 03.02.2023 (Cuma) günü Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. SINAV KONULARI

Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

 

 1. SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav, 03/02/2023 (Cuma) tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

 

 1. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde www.ktu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
 2. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
 3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

İletişim:

Tel        : 0462 377 21 11 (Başvuru İçin I Personel Daire Başkanlığı)

           : 0462 377 14 00 (Özel Şartlar İçin I Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

E-Posta   : personel@ktu.edu.tr