duyurular

31

Ağustos

31.08.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz 

Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise  https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi,  nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı  Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.                                 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.                                

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.    

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.                                

İlgililere duyurulur.

İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
495 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Pedodonti Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Pedodonti alanında uzmanlığını almış olmak. Tele-diş hekimliği eğitim modülü yazılımı geliştirme ve zirkonyum kuronların sonlu elemanlar analizi yöntemiyle değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
496 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak. Dentin hassasiyet giderici ajanların rezin simanın dişe bağlantısına etkileri ve dişsizliğin mandibular kondil mikroyapısına etkileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
497 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bil. Farmasötik Kimya Doçent 1 1 Doçentliğini Eczacılık Farmasötik Kimya bilim alanında almış olmak. Eczacılık Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalında tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  yapmış olmak. Kalsiyum kanal blokörü ilaçlar ve Antiepileptik ilaçlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
498 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bil. Farmasötik Toksikoloji Doçent 1 1 Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanında almış olmak.
499 Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bil. Analitik Kimya Doçent 1 1 Doçentliğini Eczacılıkta Analitik Kimya Bilim alanında almış olmak.  Elektrokimyasal yöntemlerle ilaç analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
500 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodolojisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Aile parçalanması ve sosyal değişme konularında çalışma yapmış olmak.
502 Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Osmanlı İstanbulu’nda sosyal hayat ve eğlence konusunda çalışmalar yapmış olmak
503 Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yeniçağ Tarihi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. 17.Yüzyıl Osmanlı Trabzonu’nda kadın, çocuk ve kölelik konularında çalışmalar yapmış olmak.
504 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
501 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
505 Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Dr.Öğr.Üyesi 1 2 Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.
507 Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri İstatistik Teorisi Doçent 1 1 Doçentliğini İstatistik alanında almış olmak. Güvenilirlik, örnekleme ve dayanıklı istatistik konusunda çalışmalar yapmış olmak.
506 Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde Doktora yapmış olmak. Yapay zekâ ve uygulamalı istatistik konusunda çalışmalar yapmış olmak. 
511 Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Uygulamalı İstatistik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak. Uygulamalı istatistik ve yapay zekâ konusunda çalışmalar yapmış olmak.
510 Fen Fakültesi Kimya Anorganik Kimya Doçent 1 1 Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Ftalosiyaninlerin sentezi, karakterizasyonu, elektrokimyasal redoks ve elektro katalitik oksijen indirgenme özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak.
512 Fen Fakültesi Kimya Organik Kimya Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Bor içerikli asfalt katkı maddeleri, ftalosiyaninlerin, 1,2,3-triazol bileşiklerinin sentezi ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğrenim kurumlarında en az 10 yıl çalışmış olmak.
508 Fen Fakültesi Matematik Topoloji Doçent 1 1 İlgili alanda doktorasını yapmış ve doçentliğini almış olmak. Steenrod cebiri ve ısrarcı(persistence) modüller konularında çalışmalar yapmış olmak.
513 Fen Fakültesi Matematik Uygulamalı Matematik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Ters pencil problemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
509 Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Genetik Doçent 1 1 Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Epigenetik modifikasyonların metodolojisi ve kanser konusunda çalışmalar yapmış olmak.
514 İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Kalkınmacı merkez bankacılığı ve finansal teknolojiler (FinTech) konularında çalışma yapmış olmak.
515 İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Siyaset sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve gençlik araştırmaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
516 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir Planlama Profesör 1 1 Şehir ve Bölge Planlama lisans derecesine sahip olup aynı alanda doçentliğimi almış olmak.
517 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 1 Doçentliğini Bina Bilgisi alanında almış olmak. Mimarlık eğitiminde yaratıcı drama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
521 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yapı Bilgisi alanında doktora yapmış olmak. Kompozit döşemeler üzerine deneysel çalışmalar konusunda çalışmalar yapmış olmak.
518 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Doçent 1 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik bilim alanında almış olmak. Otomotik kontrol sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
519 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Doçent 1 1 Doçentliğini Endüstri Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yapay zeka ve karar destek sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
520 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Doçent 1 1 Doçentliğini Harita Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Görüntü füzyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
531 Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Harita Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Uzaktan Algılama alanında doktora yapmış olmak. Görüntü füzyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
525 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Doçent 1 1 Doçentliğini Yapı bilim alanında almış olmak. Betonarme yapı elemanlarının optimizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
529 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Sismoloji alanında doktora yapmış olmak. Mühendislik sismolojisi ve mikrobölgelendirme konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
530 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Sismoloji alanında doktora yapmış olmak. Deprem istatistiği ve yapay sinir ağları uygulamaları ile ilgili konularında çalışmalar yapmış olmak.  
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
526 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Doçent 1 1 Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yakın yüzey sismik yöntemler ve ultrasonik konularında çalışmalar yapmış olmak.
532 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Uygulamalı Jeofizik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Jeofizik Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Uygulamalı jeofizik alanında doktora yapmış olmak. Elektromanyetik yöntemler konularında çalışmalar yapmış olmak.
522 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Mineraloji ve Petrografi Profesör 1 1 Jeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Volkanik kayaçların jeokimyası, jeokronolojisi ve petrolojik modellemesi konularında çalışmalar yapmış olmak.
523 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 1 Jeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Doçentliğini Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Hidrojeoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
527 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Maden Mekanizasyonu ve Tekn. Doçent 1 1 Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Şev stabilitesi ve kayaçların dayanımı konularında çalışmalar yapmış olmak. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
524 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Profesör 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Eklemeli imalat ile kompozit malzeme üretimi ve malzemelerin yorulma davranışları konularında çalışmalar yapmış olmak.
528 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak. Yüzey işlemleri ve triboloji alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
533 Of Teknoloji Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Müh. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekn. Doçent 1 1 Doçentligini Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. RF enerji hasatlama alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
534 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Müh. Yazılım Mühendisliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Yazılım mühendisliği, hesaplamalı bilimler veya bilgisayar mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak. Örüntü tanıma, görüntü işleme veya yapay öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.
536 Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürün.Kim.ve Tekn. Doçent 1 1 İlgili alanda doçentliğini almış olmak. Yanmaya dayanıklı liflevha üretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
535 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Amenajmanı Profesör 1 1 Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Karstik havzalarda toprak kalitesi ve eko-hidroloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
537 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Doçent 1 1 Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Ormanlarda optimal kuruluşun belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
538 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman İnş.Geodezi ve Fotog. Doçent 1 1 Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Bölmeden çıkarma faaliyetlerinin ağaçlara ve fidanlara etkileri, ormancılık faaliyetlerinde risk analizi, orman transportu ve orman yolları konularında çalışmalar yapmış olmak.
539 Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Silvikültür Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. Orman ağaçlarında morfogenetik, fizyoloji ve orman bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
543 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Beslenme ve Diyetetik Alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk, adölesan ve gebelik epidemiyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
540 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağ.ve Hast.Hemşireliği Doçent 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalında doçentliğini almış olmak. Çocuk hemato-onkoloji hemşireliği konularında çalışma yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
541 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Esasları Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hemşirelik Alanında doktora yapmış olmak. Hemşirelik esasları ve eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.
542 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Alanında doktora yapmış olmak. Sanat terapisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
544 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Ekonomisi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Sağlık Yönetimi Alanında doktora yapmış olmak. Sağlık göstergeleri ile ilişkili panel ekonometrik modellemeler konularında çalışma yapmış olmak.
545 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikası Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Sağlık Yönetimi Alanında doktora yapmış olmak. Kronik hastalar ve yaşam kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.
547 Sürmene Deniz Bil.Fak. Balıkçılık Tekn.Müh. Balıkçılık Yönetimi Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
548 Sürmene Deniz Bil.Fak. Deniz Ulaştırma İşletme Müh. Gemi İşlemleri Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. En az uzakyol vardiya zabiti yeterliliğine sahip olup, denizcilikte emniyet kültürü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
549 Sürmene Deniz Bil.Fak. Denizcilik İşl.Yönetimi Deniz Ulaş.İşl.Yön. Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Denizcilik işletmelerinde strateji, risk yönetimi, değişim ve örgütsel dayanıklılık konularında çalışmalar yapmış olmak.  
546 Sürmene Deniz Bil.Fak. Gemi İnş.ve Gemi Mak.Müh. Gemi Makineleri Doçent 1 1 Doçentliğini makina mühendisliği alanında almış olmak. İki zamanlı gemi dizel makinesinde CFD temelli ekserji analizi ve dizel motorunun çevrim farklılıkları üzerine çalışma yapmış olmak.
550 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak, Periferik sinir blokları ve anestezide USG eşliğinde Rejyonel bloklar ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 
551 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak, Rejyonel anestezi üzerine çalışmaları olmak ve bu konuda eğitim almış olmak. Pediatrik anestezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
552 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Yenidoğan konjenital anomalilerinin cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.
553 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Cerrahi onkoloji alanında yandal uzmanı olmak.
554 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Kolorektal cerrahi, sitoreduktif cerrahi , HİPEK, endoanal USG ve defekografi konularında eğitim almış olmak.
555 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Jinekolojik ve obstetrik acillerde gelişen masif vajinal kanamaların tedavisinde pelvik-uterin arter embolizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
558 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Pediatrik ortopedi alanında çalışmalar yapmış olmak.
557 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Tıbbi toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
565 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Temel eğitici eğitimi sertifikasına sahip olmak.
556 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Has.(Çocuk Nörolojisi) Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Çocuk nörolojisi yandal uzmanı olmak.
559 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Has.(Yenidoğan) Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Neonatoloji (yenidoğan) alanında yandal uzmanı olmak.
566 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını almış olmak. 
İlan No Birimi Bölümü Anabilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Derecesi Kadro Adedi Açıklama
560 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Gastroenteroloji yandal uzmanı olup ileri endoskopik yöntemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
561 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Nöroradyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda Türk Nöroradyoloji Derneği diplomasına sahip olmak.
562 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup ilgili alanda uzmanlığını almış olmak.
563 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. Nöroendokrinoloji alanında çalışmalar yapmış olmak. 
564 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Tıbbi Biyoloji Bilim Alanında Doçentliğini almış olmak. Epidermal farklılaşma, nadir hastalıkların etiyolojisinin ve moleküler mekanizmalarının anlaşılmasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
567 Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Diller Yabancı Diller Dr.Öğr.Üyesi 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Edebi eleştiri ve 20. yüzyıl İngiliz romanı alanında çalışmalar yapmış olmak.
        TOPLAM 74