duyurular

30

Aralık

Üniversitemiz (Arsin-Maçka-Of-Sürmene) Kampüslerinde Çalıştırılmak Üzere Alınacak 5 İşçi İçin 30.12.2021 Tarihinde Noter Huzurunda Yapılan Kura Sonuçları

Personel Dairesi Başkanlığı

                                                               

 

ÜNİVERSİTEMİZ ARSİN/MAÇKA/OF VE SÜRMENE KAMPÜSLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ALINACAK OLAN 5 (BEŞ ) ADET BEDEN İŞÇİSİ İÇİN TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN 13.12.2021-17.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA MÜRACATLARI ALINARAK TARAFIMIZA BİLDİRİLEN VE 30.12.2021 TARİHİNDE NOTER HUZURUNDA YAPILAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUCUNDA YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ASİL VE ASİL ADAYLARIN HERHANGİ BİR NEDENLE BAŞLATILAMAMASI HALİNDE YERİNE SIRASIYLA ÇAĞRILACAK OLAN YEDEK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU

Yerleşmeye Hak Kazanan Asil Adayların en geç 07.01.2022 tarihi mesai bitimine (17.00) kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*Asil adaylardan herhangi bir nedenle başlatılamayanlar olması halinde yedek adaylarla ilgili yeni bir duyuru yapılarak evrak istenecektir.

*Kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların isim listeleri

-Arsin Kampüsü

-Maçka Kampüsü

-Of Kampüsü

-Sürmene Kampüsü

ASİL ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 

1-6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2-Diploma aslı veya e-Devlet/e-Okul sistemi üzerinden barkodlu öğrenim belgesi

3-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet veya askerlik şubesi)

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı tarafımızca görülmek üzere yanınızda bulunsun)

5-Aday https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edeceği Mal Bildirim Formu,

6-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)

7-Sağlık Raporu (Raporda mutlaka Akıl hastalığı bulunmadığına ve görevini yapmasına engel teşkil edecek bedensel engeli bulunmadığına dair ibare belirtilmesi gerekmektedir. Aksi durumda rapor kabul edilmeyecektir. Tek hekim raporu geçerlidir)

8-İkametgah Belgesi (e-Devlet çıktısı)

9-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7315 numaralı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında https://www.ktu.edu.tr/personel-formlar linkinden temin edilecek 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu; bilgisayar ortamında doldurulacak ve her ikisi ayrı ayrı ıslak imza ile imzalanarak birer fotoğraf yapıştırmak suretiyle düzenlenecektir.

10- 1 adet yarım kapaklı dosya ve 1 adet mavi renkli klasör.