insan kaynakları planlama işlemleri

Genel Bilgiler

Üniversitemiz insan kaynakları planlaması KTÜ İnsan KaynaklarıKTÜ Memur Akademisi ve KTÜ Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personel Rotasyon Yönergesi ile yürütülmektedir. Bu üç yönerge biribirini tamamlayıcı özellikler göstermektedir. 

Norm Kadro Planlaması

Bu sayfa yapım aşamasındadır.

Kariyer Geliştirme

Üniversitemiz idari personellerine kariyer geliştirme fırsatı olarak iki ayrı uygulama yürütmektektedir. Bu uygulamalardan ilki "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda planlı olarak yürütülmektedir. İkinci bir uygulama olarak kendi içerisinde de ikiye ayrılmaktadır. Birinci uygulama KTÜ Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda Modül 3 - Yetenek Havuzu ile yürütülmektedir. İkinci uygulama ise KTÜ Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personel Rotasyon Yönergesi ile birlikte idari personellerimiz kariyerleri geliştirebilmek amacıyla farklı birimlerde iş zenginleştirmelerle ile yeni fırsatlar elde edebilmektedir.

Rotasyon İşlemleri

Üniversitemiz idari personellerine yönelik rotasyon işlemleri KTÜ Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi Personel Rotasyon Yönergesi ile yürütülmektedir.