muvafakat

Genel Bilgi

Üniversitemiz Genel Sekreterliğinin koordinasyonu ile hazırlanan VI. 180 Günlük Eylem Planının (Nisan 2023-Eylül 2023) 7. eylemi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme talebinde bulunacak personelimizin taleplerini almak, değerlendirmek, personel hareketliliğini belirli kurallara bağlayarak uygulama birliğini sağlamak ve talep sonuçlarının nihai halini vermek üzere Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Geçmek İsteyen Memurlara Muvafakat  Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çalışması planlanmıştır.

Usul ve Esaslar, kamu yararı ve hizmet gerekleri, kurumun kadro imkânı ile personel ihtiyaçları; üniversitede yürütülen eğitim-öğretim, araştırma, sağlık ve yönetim faaliyetlerinin bütünlüğü ve devamlılığı esas alınarak;

Üniversitemizin ilgili birimlerinin ve dış paydaşlarımızdan olan sendikaların da görüşleri alınarak katılımcı bir yöntemle hazırlanmış Üniversitemizin 17.10.2023 Tarih ve 342 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir

 

Yönerge

 

Süreç

Takvim

Komisyon

Memur Naklen Tayin Başvuruları Değerlendirme Komisyonunu
Prof. Dr. Akif CİNEL Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bünyamin ER Genel Sekreter V.
Göksel SALİH Personel Daire Başkanı
Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU Hukuk Müşaviri
İbrahim KÜÇÜK Hastane Başmüdürü

 

Form