basın ve enformasyon komisyonu

Basın ve Enformasyon Komisyonu
Unvanı Adı-Soyadı
Görevi
Komisyonda Görevlendirilme Tarihi
Doç. Dr. İsmail SAYGIN
Başkan
11.12.2023 / E.10740
Prof. Dr. Ahmet MENTEŞE
Üye
02.08.2023 / E.9790
Doç. Dr. Gülin RENDA
Üye
02.08.2023 / E.9789
Doç. Dr. Fatma AĞIN
Üye
02.08.2023 / E.9788
Doç. Dr. Songül AKTAŞ
Üye
02.08.2023 / E.9787
Doç. Dr. Ayten TURAN KURTARAN
Üye
02.08.2023 / E.9785
Dr. Öğr. Üyesi Şule BIYIK BAYRAM
Üye
02.08.2023 / E.9786
Dr. Öğr. Üyesi Efnan Abdioğlu FAZLI Üye 12.10.2023 / E.10333
Dr. Öğr. Üyesi Sevil TURHAN 
Üye
02.08.2023 / E.9784
Tuğba ÖZCAN (Doktora Öğrencisi)
Üye
02.08.2023 / E.9783
Bahtışen RAMOĞLU
Üye
02.08.2023 / E.9782
Hasan KARKA
Enstitü Sekreteri (Raportör)
02.08.2023 / E.9781