dış danışman ve işveren görüşü

Dış Danışman ve İşveren Görüşü

İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat mühendisliği temel alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarında teknik personel ve/veya yönetici olarak görev alabilecek, ulusal veya uluslararası özel kuruluşlarda proje mühendisi, saha mühendisi veya şantiye şefi olarak görev yapabilecek, şirket kurup mesleki ve kişisel becerileriyle şirketinin gelişimini sağlayarak işveren konumuna gelebilecek, yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitimlerini yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürebilecek, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilecek, inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda programı iç ve dış paydaşların gereksinimleri doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans programının eğitim amaçlarına uygunluğu MÜDEK( Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2007 yılından itibaren değerlendirmektedir. MÜDEK tarafından yapılan değerlendirmelerde KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü program eğitim amaçlarının bir ölçütü olan, program mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri beklenen kariyer hedeflerine ve mesleki beklentilerine ulaşıp ulaşmadıklarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan inşaat mühendislerinden, kurumunuz bünyesinde çalışanlar ve bugünkü kariyerlerinin bilinmesi, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarının eğitim amaçlarının büyük bir kısmını sağladığını göstermesi açısından önemlidir.

            MÜDEK kapsamında “akredite” olan bölümümüz yeniden akredite olma kriterlerini sağlamak için yapılacak olan değerlendirmede KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm mezunlarından kurumunuz bünyesinde çalışanları ve kariyerlerini aşağıda bağlantısı verilen anketi doldurarak değerlendierbilirsiniz.                                                                                                                                      

                                                                                                                 Bölüm Başkanı

Ankete ulaşmak için tıklayınız