misyon-vizyon

Misyonumuz (Özgörevimiz)
İnşaat Mühendisliği Bölümünün özgörevi, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini evrensel standartlarda yürütmek, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretip, bunu uygulamayı ve paylaşmayı, kültürel donanımlı, araştırmacı, problemlere çözüm üretebilen mühendisler yetiştirmektir.

 

Bölüm Vizyonumuz (Öngörümüz)

İnşaat Mühendisliği Bölümünün öngörüsü; teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bilim ve tekniği insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, çevre bilincine ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisleri yetiştiren, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.