geoteknik anabilim dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sabriye Banu İKİZLER
Genel Bilgiler
Geoteknik Anabilim Dalı, İnşaat Mühendisliği Bölümü altında yer alan 7 anabilim dalından biridir. Anabilim dalı bünyesinde 6 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Geoteknik Anabilim Dalı’nda birçok projenin yürütüldüğü tam donanımlı geoteknik laboratuvarı bulunmaktadır. Laboratuvarda lisans ve lisansüstü çalışmaların yanında döner sermaye kapsamında bazı laboratuvar deneyleri de yapılmaktadır. Geoteknik, bir inşaat aşamasında zemin davranış özelliklerini inceleyen alt uzmanlık alanıdır. Geoteknik Mühendisliği; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma yapıları, silolar, yollar vb.), zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilenmektedir. Herhangi bir yapı inşa edilmeden önce bu etüdün yapılması gereklidir. Yapının tasarlanmasından önce yapının yapılacağı sahaya ait zemin ve temel etüt raporu, zemin üzerine uzmanlaşmış inşaat mühendisi (geoteknik mühendisi) tarafından hazırlanır. 
Çalışma Alanları

Yapıların tasarımında temel zemininin güvenle taşıyabileceği yükü belirlemek

Yapı temelinin uygulanan yükler altında zamana değişimine bağlı olarak yapabileceği oturmaları belirlemek ve izin verilen sınırlara göre değerlendirmeleri yapmak

Taşıma gücü ve oturma koşullarına göre en uygun temel tipini belirleme ve boyutlandırmak

Toprak barajların boyutlarını ve şev açılarını belirlemek

Su içinde ve kıyılarında yapılacak köprü ayaklarının temel tasarımını yapmak

Yol, havaalanı vb. yapılarda, temel tabakalarında kullanılacak olan zemin sınıfının belirlenmek, sıkıştırma çalışmalarını yürütmek, sıkıştırmayı kontrol etmek ve temeli projelendirmek

Derin kazıları planlamak ve uygulamak

Zemin iyileştirmelerinde, uygun iyileştirme yöntemlerini belirlemek ve planlamak gibi birçok çalışma alanına sahiptir.

Lisans Dersleri

Zemin Mekaniği-I

Zemin Mekaniği-II

Temeller

Zemin Mekaniği Deneyleri

Zemin Mekaniği-III

Sığ Temellere Giriş

Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Derin Temellere Giriş

Dayanma Yapılarının Projelendirilmesi

Zemin İncelemesi

Zeminlerin Stabilizasyonu.

Lisansüstü Dersleri

Zemin Dinamiği (İng.)

Zeminlerin Mühendislik Özellikleri ve Uygulamaları (İng.)

Geoteknik Deneylerinde Belirsizlik Hesapları

Kazık temeller

Sığ Temeller

Teorik Zemin Mekaniği (İng.)

Geoteknik Mühendisliğinde Numerik Metotlar (İng.)

İleri zemin Mekaniği

Toprak Basınçları ve İstinat Yapıları

Zemin Islahı

Geoteknikte Arazi Deney ve Çalışmaları

Zemin Ortamın Statiği

Geoteknik Mühendisliğinde Optimizasyon (İng.)

Temellerin Oturması

Derin Temeller

Geoteknik Deprem Mühendisliği

Arazi ve Zemin İncelemesi

Şevlerin Stabilitesi.