komisyonlar

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şevket ATEŞ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Serhat DEMİR

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Barbaros ATMACA

Öğrenci Temsilcisi

Gökhan TÜFEK

 

Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA

Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK

Mekanik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ

Yapı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU

Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Vedat TOĞAN

Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şeref ORUÇ

Yapı Malzemesi Laboratuvarı Yöneticisi

Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ

Hidrolik Laboratuvarı Yöneticisi

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK

Geoteknik Laboratuvarı Yöneticisi

Doç. Dr. Zekai ANGIN

Ulaştırma Laboratuvarı Yöneticisi

Prof. Dr. Atakan AKSOY

Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı Yöneticisi

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK

Lisans Web Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ADIYAMAN

Araş. Gör. Serhan KOÇ

Lisansüstü Web Sorumlusu

Araş. Gör. Erman ÇAVDAR

Arşiv Sorumlusu

Müh. Sadık ÜÇÜNCÜ

Baskı Sorumlusu

Teknisyen Cengiz KÖSE

 

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. Volkan KAHYA

Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

Prof. Dr. Sabriye Banu İKİZLER

 

 

Akademik Teşvik Komisyonu

 

Prof. Dr. Şevket ATEŞ (Başkan)

Prof. Dr. Tayfun DEDE

Doç. Dr. Barbaros ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DURMUŞ DEMİR

 

Akreditasyon Komisyonu (MÜDEK/YÖKAK)

 

Prof. Dr. Tayfun DEDE (Başkan)

Doç. Dr. Serhat DEMİR (Bölüm Bşk. Yrd.)

Doç. Dr. Barbaros ATMACA (Bölüm Bşk. Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Emel TÜRKER

Dr. Öğr. Üyesi Evrim CÜRE

Araş Gör. Ali Han BALTACI

Araş. Gör. Serhan KOÇ

 

Eğitim Komisyonu

 

Bölüm Başkanı (Başkan)

Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı

Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı

Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı

Mekanik Anabilim Dalı Başkanı

Yapı Anabilim Dalı Başkanı

Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Başkanı

Yapım Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı

İnş. Müh. İbrahim KUL

İnş. Müh. Muzaffer AYDIN

İnş. Yük. Müh. Selahattin BEKTAŞ

 

Doktora Yeterlilik Sınav Komitesi

(EYK- Tarih: 14.01.2021 ve Sayı: 1887)

 

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU (Başkan)

 

Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU

 

Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ

 

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK

 

Prof. Dr. Şeref ORUÇ

 

Prof. Dr. Vedat TOĞAN (Yedek Üye)

 

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA (Yedek Üye)

 

Prof. Dr. Şevket ATEŞ (Yedek Üye)

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Prof. Dr. Volkan KÂHYA (Başkan)

Prof. Dr. Korhan ÖZGAN

Prof. Dr. Vedat TOĞAN

Araş. Gör. Arife GÜNAY

Araş. Gör. Neslihan ŞAHAN

 

Entegrasyon ve Arşivleme Komisyonu

 

Doç. Dr. Barbaros ATMACA (Başkan)

Araş. Gör. Ayhan ÜSTÜN

Elektrik Müh. Sadık Üçüncü

Teknisyen Cengiz Köse

 

Anket Yapma ve Veri Toplama Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel TÜRKER

Araş. Gör. Olguhan Şevket KARAHASAN

Araş. Gör. Ayhan ÜSTÜN

Araş. Gör. Betül METE

Araş. Gör. Fatih Yesevi OKUR

Araş. Gör. Sebahat ŞİMŞEK

Araş. Gör. Memduh NAS

Araş. Gör. Neslihan ŞAHAN

 

Staj Komisyonu

 

Doç. Dr. Murat GÜNAYDIN (Başkan)

Araş. Gör. Betül METE

Araş. Gör. Ayhan ÜSTÜN

Araş. Gör. Aleyna Begüm TAŞDEMİR

Araş. Gör. Esin ERTÜRK

Araş. Gör. Alihan BALTACI

Araş. Gör. Bengi Pınar AYTAÇ

 

Uyum Komisyonu

 

Prof. Dr. Talat Şükrü ÖZŞAHİN (Başkan)

Doç. Dr. Barbaros ATMACA

Araş. Gör. Ümit BAHADIR

 

Bilim Adamı İstihdamı Komisyonu

 

Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU (Başkan)

Prof. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR

Prof. Dr. Volkan KAHYA

Prof. Dr. Süleyman ADANUR

 

Bülten Yayın Komisyonu

 

Doç. Dr. Zekai ANGIN (Başkan)

Araş. Gör. Burak AKÇAY

Araş. Gör. Olguhan Şevket KARAHASAN

 

Maliye Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Tehdit Edecek Riskler Komisyonu

 

Doç. Dr. Serhat DEMİR (Başkan)

Doç. Dr. Adem BAYRAM

Araş. Gör. Arife GÜNAY

 

Stratejik Planlama Komisyonu (Performans Göstergeleri)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri BAŞAĞA (Başkan)

Araş. Gör. Bayram Ali TEMEL

Araş. Gör. Ümit BAHADIR

 

Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan KARAKAŞ (Başkan)

Araş. Gör. Fatih Yesevi OKUR

Araş. Gör. Betül METE

Araş. Gör. İpek Naz SEMERCİOĞLU

 

AR-GE Kurulu

 

Yapı Malzemesi Laboratuvarı Yöneticisi (Başkan)

Hidrolik Laboratuvarı Yöneticisi

Geoteknik Laboratuvarı Yöneticisi

Ulaştırma Laboratuvarı Yöneticisi

Araş. Gör. Memduh NAS

Araş. Gör. Bengi Pınar AYTAÇ

Araş. Gör. Neslihan ŞAHAN

 

Acil Durum Destek Elemanları

 

Araş. Gör. Erman ÇAVDAR

Araş. Gör. Yunus Emrahan AKBULUT

Öğr. Gör. Ali SEMERCİ

Teknisyen Yüksel HARDAL

 

İlmi Hüviyet Tespit Komisyonu

(Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 03.01.2022 Tarih ve 199-13799 Sayı yazısı)

 

Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU (Başkan)

Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU

Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA

 

Muayene Kabul Komisyonu

 

Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (Başkan)

Doç. Dr. Şirin KURBETCİ

Şef Tahsin ULU

 

İlkyardım Komisyonu

 

Prof. Dr. Korhan ÖZGAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Evrim CÜRE

Araş. Gör. Bengi Pınar AYTAÇ

Bilgisayar İşletmeni Hasan ÖKSÜZ

 

Ders ve Sınav Programları Hazırlama Komisyonu

 

Doç. Dr. Serhat DEMİR (Başkan)

Araş. Gör. Erman ÇAVDAR

Araş. Gör. Burak AKÇAY

Araş. Gör. Esin ERTÜRK

Araş. Gör. Aleyna Begüm TAŞDEMİR

 

Bölüm Tanıtım Komisyonu

 

Doç. Dr. Barbaros ATMACA (Başkan)

Araş. Gör. Emrahan AKBULUT

Araş. Gör. Olguhan Şevket KARAHASAN

 

Sıfır Atık Komisyonu

 

Prof. Dr. Korhan ÖZGAN  (Başkan)

 

Bil. İşlt. Adem KORKMAZ

 

Sürekli İşçi Yaşar KÜNEY

 

 

Birim Kalite Komisyonu

 

Prof. Dr. Şevket ATEŞ (Başkan)

Araş. Gör. Bayram Ali TEMEL

Araş. Gör. Yunus Emrahan AKBULUT

Araş. Gör. Fatih Yesevi OKUR

Araş. Gör. İpek Naz SEMERCİOĞLU

Kenan KOL (Öğrenci)

 

 

(Güncelleme Tarihi: 27.12.2022)