tarih

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon milletvekillerinden Mustafa Reşit Tarakçı oğlu ve arkadaşlarının Trabzon’un tarihsel, kültürel ve ekonomik önemine dayanarak sundukları öneri ile 20 Mayıs 1955 günlü ve 6594 sayılı yasa ile kuruldu. Bu kuruluş tarihinden yaklaşık 8 yıl sonra 2 Aralık 1963 tarihinde TRABZON’DA Maşatlıkta bir ilkokul binasında öğrenime başlandı. İlk öğrencilerini İnşaat ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri oluşturdu. Bu öğrenciler ilk iki yıl Temel Bilimler öğreniminden sonra inşaat ve mimarlık bölümlerinden birini seçerek ve 1967-1968 öğretim yılında öğrenimlerini tamamlayarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Yüksek Mühendis diplomalı ilk mezunları olmuşlardır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1973-1974 yılında 4-yıllık eğitime geçmiş ve ilk 10 yıl içerisinde 549 mezun vermiştir. Bugün mezunlarımızın sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin başlangıç yıllarında öğretim özellikle İstanbul Teknik Üniversitesinden ve İstanbul Üniversitesinden görevli seçkin bir öğretim üyesi kadrosunca yürütülmüştür. Ayrıca oldukça fazla sayıda akademik eleman da bu kadro tarafından yetiştirilmiştir. Bunun üniversitemizin ve İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün başarılarla dolu geçmişindeki etkisi çok büyük olmuştur. Ayrıca programlı bir şekilde yurt dışına gönderilerek doktora öğrenimlerini tamamlayan elemanlar ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü günümüzde ülkemizdeki seçkin yerini almıştır.